Hvor får vi personopplysningene fra

Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men der medlemmet er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger. Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende kategorier:

  • Kontaktopplysninger til privat medlem: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til privatperson som registrerer seg om medlem.
  • Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem: Navn, adresse, e-post, telefonnummer, stilling, medlemsvirksomhet som vedkommende representerer.
  • Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til deltakere som melder seg på.
  • Kontaktopplysninger til droneoperatører som er registrert i Luftfartstilsynets operatørregister: Navn, adresse, e-post, telefonnummer til operatør. Det er i hovedsak kontaktinformasjon til bedrifter som er registrert i operatørregisteret, men der hvor den registrerte operatøren er et personlig eid selskap (enkeltpersonforetak) er informasjon om selskapet samtidig informasjon om den fysisk person som er eier.
  • Personopplysninger knyttet til medlemskap og oppfølging medlemsbetingelser: E-postadresse, opplysninger som medlemmet tilgjengeliggjør i kommunikasjon med oss.
  • Personopplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer: Navn, e-postadresse, bilder, bransjeinteresser og andre opplysninger som deltakerne tilgjengeliggjør underveis i arrangementer.
  • Cookies: Se egen informasjon om cookies nederst på vår nettside. Mer informasjon om vår bruk av cookies er under utarbeidelse.

 

Personvernerklæring


Hvilke personopplysninger samler vi inn


Hvor får vi personopplysningene fra


Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Utlevering av personopplysninger til andre


Lagringstid


Dine rettigheter som registrert

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.