Personvernerklæring – test

Behandling av personopplysninger i UAS Norway

Når du har registrert deg som medlem eller er i kontakt med oss på andre måter, vil UAS Norway behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er UAS Norway. Kontaktinformasjon finner du her: https://www.uasnorway.no/kontakt/

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte daglig leder Anders Martinsen på Tlf. + 47 485 02933 eller e-post: anders.martinsen@uasnorway.no

 

 Hvilke personopplysninger samler vi inn


Hvor får vi personopplysningene fra


Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Utlevering av personopplysninger til andre


Lagringstid


Dine rettigheter som registrert

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.