Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer kontaktopplysninger til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister til Opinion AS i forbindelse med gjennomføring av markeds – og opinionsundersøkelser om norsk dronenæring. Opinion AS er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet.

Vi tilgjengeliggjør kontaktopplysninger til medlemmer som ønsker droneforsikring for vår samarbeidspartner STARR. STARR er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet.

UAS Norway utleverer og mottar personopplysninger fra Attendify i forbindelse med våre faglige arrangementer. Attendify er selv behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i sin virksomhet. Attendify behandler personopplysninger i USA, og er tilsluttet EU-US Privacy Shield som garanti for at virksomheten behandler personopplysninger på et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Du kan lese om hvilke rettigheter Privacy Shield gir deg som borger på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/hva-betyr-privacy-shield-for-borgere/

Utover det som er beskrevet over utleverer vi ikke personopplysninger videre til andre selskaper eller myndigheter, mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

UAS Norway bruker i visse tilfeller databehandlere til å håndtere personopplysninger på våre vegne. For eksempel i forbindelse med oppbevaring, drift og sikring av vårt medlemsregister og annen informasjon. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å sikre personopplysningene. Vi jobber med å oppdatere våre databehandleravtaler og publisere derfor en oppdatert oversikt over våre databehandlere nedenfor når dette arbeidet er ferdigstilt.

 

Personvernerklæring


Hvilke personopplysninger samler vi inn


Hvor får vi personopplysningene fra


Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Utlevering av personopplysninger til andre


Lagringstid


Dine rettigheter som registrert

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.