Lagringstid

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

  • For å administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser behandler vi personopplysninger så lenge medlemskapet løper. Dersom medlemmet avslutter sitt medlemskap sletter vi personopplysninger knyttet til medlemmet umiddelbart.
  • Kopi av operatørregisteret fra Luftfartstilsynet lastes ned og oppbevares i våre systemer. Registeret oppdateres jevnlig slik at det tilsvarer det offentlige registeret hos Luftfartstilsynet. Operatører som gir beskjed om at de ikke ønsker informasjon eller kontakt med oss lagrer vi opplysninger om for å sikre at disse ikke mottar nye henvendelser.
  • Kontaktopplysninger og andre opplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer oppbevares inntil vi har sendt ut deltakerevaluering for det aktuelle arrangementet. Dersom deltakeren er medlem hos oss slettes ikke opplysningene før medlemmet avslutter sitt medlemskap.

 

Personvernerklæring


Hvilke personopplysninger samler vi inn


Hvor får vi personopplysningene fra


Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Utlevering av personopplysninger til andre


Lagringstid


Dine rettigheter som registrert

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.