Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag

Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Nedenfor gir vi informasjon om hvilke formål vi behandler personopplysninger til, hvilket behandlingsgrunnlag som gir oss lov til dette, og hvilke personopplysninger som behandles til de ulike formålene.

  1. Administrere medlemskap og følge opp medlemsbetingelser 

Våre medlemmer er vanligvis virksomheter, men der medlemmet er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger for å kommunisere medlemsfordeler og annen medlemsinformasjon til medlemmet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Personopplysninger knyttet til medlemskap og oppfølging medlemsbetingelser.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i administrasjon av medlemskapet og følge opp medlemsbetingelsene, samt medlemmets egen interesse i å motta medlemsfordelene.
  1. Gjennomføre faglige arrangementer og kommunikasjon med deltakerne før, under og etter arrangementer  

For å gjennomføre faglige arrangementer er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deltakerne. Enkelte av behandlingene er nødvendige for å oppfylle avtalen med deltakeren som melder seg på. Andre behandling av deltakernes personopplysninger er valgfrie for deltakeren og knytter seg til kommunikasjon før, under og etter arrangementer. UAS Norway benytter plattformen Attendify for dette formålet. Deltakeren må selv laste Attendify-appen, opprette brukerprofil og godta Attendify sine brukervilkår. Personopplysninger som UAS Norway mottar fra Attendify blir behandlet med formål om å tilby deltakeren relevant informasjon og innhold før, under og etter arrangementer.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til deltakere på faglige arrangementer.

Personopplysninger knyttet til deltakelse på våre faglige arrangementer.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale med deltakere som har meldt seg på arrangement.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å gi best mulig utbytte for den enkelte deltaker, herunder tilby tilpasset og relevant innhold og informasjon før, under og etter arrangementer.

  1. Utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring

For å utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring utleverer vi kontaktopplysninger til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister til Opinion AS. Opinion AS gjennomfører markeds – og opinionsundersøkelser.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Kontaktopplysninger til operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse i å utarbeide faktakunnskap og statistikk om norsk dronenæring.
  1. Utsendelse av Dronemagasinet til medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister

For å sende ut vårt medlemsblad Dronemagasinet er det nødvendig for oss å utlevere kontaktopplysninger til vår distribusjonspartner. Våre medlemmer og operatører som er registret i Luftfartstilsynets operatørregister er vanligvis virksomheter, men der medlemmet eller operatøren er en privatperson, enkeltpersonforetak eller har oppgitt kontaktopplysninger til en fysisk person i virksomheten, vil vi behandle personopplysninger til dette formålet.

Personopplysninger Behandlingsgrunnlag
Kontaktopplysninger til privat medlem.

Kontaktopplysninger til kontaktperson hos bedriftsmedlem.

Kontaktopplysninger til droneoperatører som er registrert i Luftfartstilsynets operatørregister.

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for i følge opp medlemsforpliktelse overfor våre medlemmer. (utsendelse av medlemsblad).

Behandlingen av personopplysninger fra i Luftfartstilsynets operatørregister er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse hos oss knyttet til utgivelse og tilgjengeliggjøring av relevant informasjon for registrerte dronevirksomheter i Norge.

 

Personvernerklæring


Hvilke personopplysninger samler vi inn


Hvor får vi personopplysningene fra


Formålet med behandlingen av personopplysninger og behandlingsgrunnlag


Utlevering av personopplysninger til andre


Lagringstid


Dine rettigheter som registrert

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 01.11.2018.