Foto:Jorma K. Kauonen

Nye droneregler fra 1. januar:Er du dronefotograf? Slik vil det nye regelverket påvirke deg

Hvis du jobber med dronefotografering, hvordan vil det nye droneregelverket påvirke deg? Dette var tema i Dronenytt LIVE onsdag.
Jan Frantzen

Dronenytt LIVE har i samarbeid med Luftfartstilsynet en serie med webinarer denne høsten, hvor fokuset er på det nye regelverket som trer i kraft fra nyttår. Onsdag var en rekke dronefotografer gjester i sendingen, og mange ulike spørsmål ble besvart av Line Stensby Bogan, som er flyoperativ inspektør i Seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Se webinaret her

Hobbyfotografering

Den største endringen i det nye regelverket er at de som har flydd drone innen hobbyvirksomhet til nå, må forholde seg til regelverket og registrere seg på samme måte som de som driver kommersielt.

– Det eneste unntaket er hvis man tilhører en modellflyklubb med et eget godkjent sikkerhetssystem, forklarte Stensby Bogan og oppfordret til å bruke den interaktive veilederen på Luftfartstilsynets nettsider for å få en pekepinn på hvor du havner i det nye regelverket.

– Man kan begynne der, og se om det er noen tilpasninger som må gjøres – eller om man må man søke seg til spesifikk kategori.

Droner til foto og film

Stensby Bogan opplyste også følgende i webinaret:

  • Regelen om å innhente tillatelse fra grunneier i forbindelse med avgang og landing blir uendret. Det samme gjelder forbud mot flyvning i nasjonalparker og naturvernområder. Dette er nå også lagt inn i regelverket, slik at operatør er pliktig til å sjekke hvilke andre regler som eventuelt gjelder for området når man skal ut og fly.
  • Når det gjelder flyvning i nærheten av flyplasser vil også dette være uendret. Det krever tillatelse, og det vil ikke ha noen betydning hvilken kategori du tilhører.
  • I dagens regelverk har vi muligheten til EVLOS – Extended Visual Line of Sight. Dette begrepet blir nå borte og klassifiseres under BLOS – utenfor synsrekkevidde. Slike operasjoner havner i spesifikk kategori. Alle operasjoner i åpen kategori skal være innenfor synsrekkevidde – VLOS.
  • De fleste droneoperatører har hittil kun kunnet fly i dagslys. Under det nye regelverket blir det tillatt for alle å fly i mørket, så fremt de er registrerte.

– Det kommer et krav om lys i forbindelse med mørkeflyvning. Dette er litt ulikt avhengig av om du opererer i åpen eller spesifikk kategori. Målsetningen er at dronen skal være mulig å skille fra annen luftfart, og det er et krav at du skal kunne se dronen din. Etter hvert vil det komme krav om et grønt blinkende lys på dronen, slik at det skal være mulig å skille fra øvrig luftfart. Her er det lagt inn en ganske lang overgangsperiode, slik at man skal ha tid til å skaffe seg et slikt lys, forklarte Stensby Bogan.

Les flere saker om det nye regelverket

Droner i media

I Dronenytt LIVE, fra venstre mot høyre: Line Stensby Bogan (Luftfartstilsynet), Tore Jonssen (Media Service), Hans Torgersen (Aftenposten) og programleder Anders Martinsen.

Hans Torgersen er journalist og droneoperatør i Aftenposten og rettet følgende spørsmål til Stensby Bogan:

– Dersom man tar foto og video til en reportasje på helt ulike lokasjoner – med helt ulik befolkningstetthet, blir dette regnet som to ulike operasjoner?

– Man skiller på dette med befolket område og ikke-befolket område i risikoanalysen, så hvis du er i spesifikk kategori må du nesten skille på de operasjonene. Men i A2 i åpen kategori vil du være diktert av faste rammer. Da blir det en skjønnsmessig vurdering rundt hva et boligstrøk er. Her tenker jeg at operatørene må gjøre fornuftige vurderinger, og heller være litt på den sikre siden og ikke pushe grensene. Det er fortsatt operatørens ansvar hvis det skjer noe, svarte inspektøren.

Hun konstaterte også at det fortsatt ikke lov å fly drone i nærheten av et innsatsområde uten tillatelse fra innsatsleder?

Torgersens betimelige spørsmål var da: Hva betyr «i nærheten av»?

– Ofte opprettes det restriksjonsområder når det skjer noe. Du har ikke lov til å fly i restriksjonsområdet uten tillatelse, og det er fordi bemannet trafikk skal kunne forholde seg til det. Hvis restriksjonsområdene bli for små, så synes de for eksempel ikke på kartene til flygelederne. Men det er helt klart litt vanskelig å se hva er «i nærheten av» betyr, så jeg vil oppfordre til å snakke med innsatsleder slik at de kan gi noen føringer på hva de synes er greit og om det er sannsynlig at det kommer annen lufttrafikk, for det er jo noe av det viktigste: personvern har også mye å si, men man må ikke komme i veien for annen trafikk – hjelp som kommer via lufta til et ulykkessted, sa Stensby Bogan.

Lurer du på noe rundt det nye regelverket? Spør UAS Norways chatbot

Jobber med registreringsløsning

Luftfartstilsynet jobber med en plattform som både innbefatter både registrering, kurs og eksamen i samme løsning.

– Vi jobber mot å få den klar 1. desember, uten at vi kan garantere det. Vi håper at vi skal klare å få all informasjon som er viktig inn her. Når det gjelder kurset har vi lagt inn masse informasjon om hva du får lov til og ikke får lov til å gjøre, og hvilke regler som faktisk gjelder. Kurset må de fleste gjennom, og her får man en god innføring i hva som er tillatt, sa Stensby Bogan i sendingen.

Hun la til at det foreløpig er for tidlig å si noe om kostnader og gebyrer i det nye .

– Det er gebyrforskriften som styrer hva ting skal koste, og den er fortsatt under utvikling.

Meld deg på Dronenytt LIVE her