FORTSETTER SOM FØR: Norse Asset Solutions vant frem med sin Skyranger til Kystverket. Selv om Kofa sier anskaffelsen er ulovlig, fortsetter Kystverket samarbeidet som før: – Kontrakten er ikke kjent ulovlig, men vi har fått gebyr på ett av avropene, altså dronesystemene, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
Foto:Produsent

Kystverket godtar dronebot …men fortsetter som før

Kystverket aksepterer straffegebyret på 450.000 kroner for ulovlig anskaffelse av droner til Indre Kystvakt, men tilbyr ikke en rød øre til vinneren, Nordic Unmanned.
Ole Dag Kvamme

– Vi har bestemt oss for å akseptere gebyret. Vi ønsker å legge saken bak oss, den har tatt mye tid og energi, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Beredskapsavdelingen i Kystverket.

KONTAKTER IKKE NORDIC UNMANNED: Nordic Unmanned vant frem i Kofa, men kan ikke vente seg telefon fra Kystverket: – Vi vil ikke kvitte oss med et produkt vi anser bedre enn hva Nordic Unmanned har. Hvis de ønsker å saksøke oss, så kan ikke vi stoppe det, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i beredskapsavdelingen i Kystverket. Foto: Gisle Oddstad, VG

Torsdag bestemte beredskapsledelsen i Kystverket seg for å akseptere gebyret på 451.000 kroner, som Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) ila dem 8. juli.

Kystverket mener kontrakten ikke er kjent ulovlig, bare ett kjøp innenfor denne kontrakten. Dermed opprettholder Kystverket kontrakten med Norse Asset Solutions, og kontakter ikkeNordic Unmanned, som vant frem i Kofa.

– Vi vil ikke kvitte oss med et produkt som er bedre enn Nordic Unmanned har, sier Mortensholm.

Lang klagesak

Dronemagasinet har skrevet en rekke reportasjer om den dronesatsingen til Kystverket, som endte i en hard krangel etter at Nordic Unmanned tapte konkurransen om å levere systemene.

Les ogsåKystverket tapte dronesak mot NU

Les også: Varsler millionbot til Kystverket

Les mer herHarde beskyldninger etter Kystverkets dronekjøp

Les mer herKystverkets droneprosjekt: Kystvakten skulle få vinger

Les mer herNordic Unmanned varsler søksmål

I et unikt samarbeidsprosjekt inngikk Kystverket kontrakt med Norse Asset Solutions i Stavanger, som skulle skaffe fem droner til skipene i Indre Kystvakt, og dronene skulle ha utskiftbare utstyrspakker, som kunne overvåke og gjøre undersøkelser på vegne av Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for stålevern og atomberedskap.

KILDE TIL KONFLIKT: Denne dronen brukes på Norske kystvaktskip. Men kjøpet av hele miljøovervåkingssystemet til Kystverket havnet i en bitter konflikt med påstander om ulovlige kontrakter og svar tilbake om korrupsjonsanklager. Foto: Norse Asset Solutions

Nordic Unmanned i Sandnes følte seg forbigått da kontakten til rundt 14 millioner kroner gikk til den nystartede naboen Norse Asset Solutions i Stavanger. Nordic Unmanned klagetinn saken, og vant klart.

– Kystverket har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, het det i avgjørelsen fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), etter to år lang klagebehandling.

Ville ikke akseptere avgjørelsen – ønsket rettsak

Kystverket mener kontrakten og anbudskonkurransen ikke er kjent ulovlig, bare at det såkalte kjøpet i kontrakten, altså avropet av fem droneenheter, er blitt kritisert. Dermed fortsetter alt som før.

Faktisk ønsket Kystverket heller ikke godta Kofas kritikk, og tok saken til Regjeringsadvokaten for å bringe saken inn for rettsapparatet.

Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet. Dermed måtte samferdselsminister Knut Arild Hareide ha godtatt å trekke Kofa inn for tingretten, om man skulle velge å avvise avgjørelsen til klageorganet for anskaffelser. Så langt kom det ikke. Forrige uke vendte Regjeringsadvokaten tommelen ned for å ta klagen til retten, og Mortensholm sier beredskapsavdelingen bestemte seg for å legge saken død.

– Vi er fortsatt ikke enig i vurderingen til Kofa, men Regjeringsadvokaten mener saken ikke er prinsipiell nok. Da vi fikk anbefaling om ikke å ta den videre, retter vi oss etter det, sier Mortensholm.

Fristen for å anke Kofas avgjørelse inn for rettsapparatet var tirsdag 8. september. På spørsmål om hvem som har tatt avgjørelsen, sier han det er hans egen beredskapsavdeling.

– Det er en beslutning vi har tatt selv, sier Mortensholm.

– Kontrakten ikke ulovlig

Selv om Kofa skriver at anskaffelsen er kjent ulovlig, mener Kystverket at det ikke betyr at kontrakten er kjent ulovlig. Mortensholm sier at det er avropene av de fem Skyranger dronene i kontrakten som er kritisert i Kofas avgjørelse, ikke kontrakten i seg selv.

– Vi har gjennomført en konkurranse, og tildelt en kontrakt. Kontrakten er ikke kjent ulovlig, men vi har fått gebyr på ett av avropene, altså dronesystemene, sier Mortensholm.

Han sier kritikken fra Kofa ikke berører kontrakten i seg selv, og sensorpakkene som Kystverket selv samt samarbeidsorganene Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sjøfartsdirektoratet har kjøpt ut fra kontrakten, eller «tatt avrop på», som det heter.

– Vi har ikke til hensikt å gjøre noe med kontrakten, sier Mortensholm.

– Dere vil betale gebyret og gå videre?

– Ja, vi har ikke til hensikt å foreta oss noe annet, sier Mortensholm.

Kofas avgjørelse inneholder i denne avgjørelsen som i øvrige saker ikke et punkt om hva taperen av saken plikter å gjøre overfor vinneren. Avgjørelsen rommer kun en bot, gjennom et gebyr til det offentlige. I denne saken ble den satt til 5 prosent av kontraktsverdien.

Nordic Unmanned varslet tidlig at man ville vurdere søksmål, hvis de vant gjennom med sitt syn hos Kofa. Mortensholm ser ingen grunn til å ta kontakt med Nordic Unmanned.

– Nei, vi har ikke til hensikt å gjøre noen ting der. Vi vil ikke kvitte oss med et produkt som er bedre enn Nordic Unmanned har. Det er i alle fall hva evalueringen vår har vist. Hvis Nordic Unmanned ønsker å saksøke oss, så kan ikke vi stoppe det, sier Mortensholm.

– Spørsmålet er om de ut fra Kofas avgjørelsen har rett til det, og om dere bør gå i dialog med dem?

– Nei, vi oppretter ikke noen dialog med Nordic Unmanned. Det har ingen hensikt. Vi har en kontrakt med deres konkurrent. Det er viktig å presisere at denne saken ikke får betydning for evalueringen av tjenesten Kystverket ønsket og har fått. Kontrakten gjelder fortsatt, sier Mortensholm.