|

Årsmøte i UAS Norway 23. mars 2017

Innkalling til årsmøte i UAS Norway 23. mars 2017


Styret i UAS Norway varsler med dette medlemmene om at ordinært årsmøte vil bli avholdt torsdag 23. mars 2017.


Sted og tidspunkt kommer med den formelle innkallingen.
 
På årsmøtet skal det velges leder (president), nestleder og to styremedlemmer. Styret ber medlemmene om å sende 
forslag til kandidater til valgkomiteen innen 20. februar:
 
Rune Eikeland rune.eikeland@irisgroup.aero
Mats Mikalsen Kristensen mats@andoyaspace.no
 
 
Oslo 23. januar 2017 
 
For styret i UAS Norway 
 
Dan Richard Isdahl-Engh
president
 

 Publisert 26. januar 2017, kl.21.38 av UAS Norway