Dronekurs for nettselskaper – Trøndelag

Dronekurs for nettselskaper – September 2024 i Trøndelag

Droner har på mange områder revolusjonert flere typer tidkrevende og til dels farlige inspeksjonsoppgaver i ulike nettselskaper. Oppgaver som før kunne ta dagevis manuelt gjøres nå på få timer ved hjelp av droner. Samtidig flyttes flere kontrakter for inspeksjon av høyspent over fra helikopter til droner, noe som gir bedre sikkerhet, redusert CO2 utslipp og ikke minst bedre kvalitet på data som hentes inn.

Kursdagene er lagt opp til å være svært praktiske og operative. Alle deltakere tar med seg egen drone og utstyr for å utføre egen flyvning.

Arrangert i samarbeid med Tensio og BKK.