Chula Vista Police Department viste frem "politidronen" under årets dronekonferanse.
Foto:Hanne Rebecca Nilsen

Dette har UAS Norway gjort for dronebransjen i 2019

Lurer du på hva du får som medlem i UAS Norway? Svaret er: en hjelpende hånd, en pådriver - og ei vaktbikkje.  
UAS Norway

UAS Norway har hatt en eventyrlig økning de siste årene, og teller nå over 1600 medlemmer. Vår oppgave er å være et bindeledd mellom operatører og statlige aktører, og en pådriver for å utvikle bransjen videre. Vi skal være bransjens vaktbikkje og passe på at våre medlemmers rettigheter og behov blir ivaretatt, og vi skal svare på deres spørsmål om droneoperasjoner, forsikring og regelverk.

Her er noe av det vi har gjort i 2019:

Daglig hjelp og rådgivning

UAS Norway har doblet bemanningen på sitt kontor det siste året – fra to til fire medarbeidere. Våre droneeksperter jobber hver dag med å svare på alle slags spørsmål og henvendelser fra medlemmene. Dersom det er noe vi ikke kan besvare på stående fot, bruker vi vårt omfattende nettverk til å finne svaret for deg.

Les også: Droneforsikring – billig og best

Tidenes beste UNC-konferanse

 

UAS Norway står bak UNC, som er Norges viktigste dronekonferanse. I år var det rekordstor deltagelse (over 300 påmeldte), inkludert flere fornemme internasjonale foredragsholdere, som bidrar til å utvide nettverk og rekkevidde for norske droneaktører.

For de som ikke har anledning til å delta, har UAS Norway en direkte tv-sending fra begge konferansedagene.

En stor spørreundersøkelse til UNC-deltakerne avdekket at det er det faglige innholdet og nettverksbyggingen på konferansen som gjør UNC til Norges viktigste møteplass for bransjen. Vi har også fått konstruktive innspill og tilbakemeldinger som vi tar med oss inn i planleggingen av UNC 2020.

Fikk DJI til å snu

Slik så det ut etter at DJI oppdaterte sin software 12 februar. Store deler av Haugesund ble en No Fly Zone. I dag er dette ordnet opp i.

I vinter kom verdens største droneprodusent DJI med en programvare-oppdatering som var problematisk for mange norske droneoperatører. DJIs geofencing forhindret at deres droner kunne benyttes i enkelte områder som man i utgangspunktet var klarert for  å fly i. Henvendelsen fra UAS Norway endte med at DJI oppdaterte programvaren, og beklaget det inntrufne.

Årets mest spennende dronetall

Ola Askheim fra Opinion leverte UAS Norway Dronestatistikk for 2019 under UNC-konferansen. Foto: Hanne Rebecca Nilsen

For fjerde år på rad ble UAS Norway Dronestatistikk presentert av Opinion under UNC-konferansen. Her får vi de alle de viktigste tallene innen trender og utvikling i bransjen. I år kom det frem blant annet at 460 000 nordmenn eier en drone og at over en million nordmenn er positive til droneleveranser.

Informerte og inspirerte i Arendalsuka

UAS Norways team under Arendalsuka i august. Foto: Jan Frantzen

Arendalsuka er blitt en viktig arena for møter og nettverksbygging. UAS Norway var til stede, sammen med en rekke medlemsbedrifter. Her kunne vi informere og inspirere mannen i gata fra vår stand, samt knytte nye nettverk med ulike aktører på møter og arrangementer

Fortsatte viktig miljøarbeid

Miljøagent Penelope Lea og UASN-leder Anders Martinsen etter at initiativet til en felles miljøsatsing ble tatt på Svalbard i 2018. Foto: Robert Dreier Holand

Miljøarbeidet som startet på dronekonferansen på Svalbard i 2018, har båret frukter. De unge Miljøagentene har med hjelp fra UAS Norway og Avinor fått droneopplæring på norske flyplasser, og selv fortsatt opplæringen av sine lokallag. Prosjektet har fått oppmerksomhet i nasjonale medier, og dessuten blitt presentert på dronekonferanser i Singapore og USA.

Klaget Forsvaret inn til KOFA

Faksimile fra UAS Norways sak 21. mars.

I vinter avslørte UAS Norway gjennom en rekke artikler hvordan Forsvaret hoppet bukk over norske konkurranseregler da Hæren har anskaffet droner. Vi opplevde at Forsvarsmateriell svarte unnvikende på våre henvendelser, og på vegne av dronebransjen klaget vi dem derfor inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) for å få en ekstern vurdering. Resultatet av prosessen er positivt, og Forsvaret vurderer nå norsk industri når nye anskaffelser skal gjøres.

Satte fokus på droner i media

Medienes fagdag er nå etablert som et viktig årlig arrangement hvor medlemsbedrifter innen media møter aktører fra myndighetene for å diskutere muligheter og utfordringer i deres arbeid med droner. Arrangementet gjøres i kompaniskap med NHO luftfart, som UAS Norway har et tett og godt samarbeid med.

Sikkerhetsarbeidet – det viktigste av alt

Utsnitt fra safetofly-løsningen som har vært en viktig del av UAS Norways sikkerhetsarbeid.

UAS Norway har også samarbeidet med NHO Luftfart om den aller viktigste UASN-satsingen i 2019; nemlig safetofly-kampanjen, som er støttet av blant andre SAS, Norwegian, Widerøe, Avinor Flysikring, NHO Luftfart og Politiet. Aldri før har en annonsekampanje rettet mot dronemiljøet fått mer oppmerksomhet. I løpet av ni uker i sommer hadde UAS Norways video totalt over 220 000 visninger.

Les også: Dette får du som medlem i UAS Norway

Arbeidet fortsetter i 2020

I 2020 skal vi arrangere nye konferanser og møteplasser som skal favne hele bransjen. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.

I sommer vil nye droneregler tre i kraft i Norge, og i løpet av året vil et UTM-system bli implementert. Vi har tett dialog med Luftfartstilsynet og Avinor, og ivaretar bransjens behov og ønsker. Samtidig jobber vi med å skape politisk bevissthet rundt droners bruksområder.

Vi skal fortsette å ta pulsen på drone-Norge gjennom tett redaksjonell dekning i Dronemagasinet. På våre nettsider har vi nå også markert et tydelig skille på våre redaksjonelle saker og informasjon fra UAS Norway. Vi kan love mange spennende saker fra det vi bestemt mener er Norges mest spennende bransje for øyeblikket.

God jul og godt nyttår til alle medlemmer!